VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Hva er VTA?

VTA – varig tilrettelagt arbeid er en avdeling og et tilbud til mennesker som har en uføretrygd, men ønsker tilpasset arbeidsrettet aktivitet. Dette tilbudet er i samarbeid med NAV og kommunene, Moss, Rygge og Våler.

Vi kan tilby tilrettelagt arbeid innenfor blant annet pakking og montering, vedpakking, trevare- og bygginnredning og internkantine.

Vi samarbeider med OK-vekst når det gjelder lærekandidater, som gjennomfører sitt tilpassede læreløp med avsluttende kompetansebevis.
sykkelpleie
Pakking montering utsnitt

Pakking & montering

Dette er av våre største arenaer. Her utfører vi pakke – og monteringsoppdrag på bestilling av kunder, både manuelt og maskinelt. Vi har store lokaler som kan tilpasses ulike oppdrag som eksempelvis etikettering, pakking av elementer i ulik emballasje, taping, bunting og stropping.

Vedpakking

Dette er en av våre viktigste arenaer. Her pakker og selger vi ved i 40-liters sekker. Vi sørger får at hver bestilling er av god kvalitet ved å måle fukt, sortere kubber etter størrelse og pakke hver sekk helt full.
Ved til salgs i moss

Andre tiltak

Vi i Fortuna HR mener at alle mennesker er like viktige og alle kan gjøre en viktig jobb som gir arbeidsglede og yrkesstolthet. Hos oss får våre deltakere arbeidstrening og erfaring som hjelper dem videre ut i arbeidslivet.
Arbeidsforberedende trening
AFT – Arbeidsforberedende Trening
Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase.
lærekandidat
Lærekandidater
Lærekandidatordningen er et tilbud til elever som går i den videregående skole som ønsker å ta opplæring i deler av læreplanen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Varig tilrettelagt arbeid kan du ta kontakt med oss her.
Kontaktskjema
skisselogo footer
Fortuna HR er en attføringsbedrift som sysselsetter 78 personer. Vi tilbyr avklaring, arbeidsutprøving og kompetanseheving gjennom de arbeidsrettede tiltakene avklaring, Arbeidsforberedende trening, Varig tilrettelagt arbeid og lærlingplasser.
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
Adresse Fortuna hr
Vålerveien 65 
1597 Moss
Adresse Kias sport & sykkel
Vålerveien 149
1599 Moss
crossmenu