Lærekandidatordningen 
i Fortuna HR

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er et tilbud til elever i videregående skole som ønsker å ta opplæring i deler av læreplanen – ute i bedrift i stedet for på skolen. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides sammen med eleven. Målet er et kompetansebevis som dokumenterer hvilke mål lærekandidaten har gjennomført i opplæringsperioden.

Vi samarbeider med Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Østfold, OKvekst (www.okvekst.no).
Arbeidsforberedende trening
solnedgang

Søknad

Du søker selv via Okvekst sin hjemmeside (eget søknadsskjema). Den godkjennes av Østfold fylkeskommune og PPT sentralt. Ta kontakt med skolen din eller med oss hvis du lurer på noe.

Kontakt vår opplæringskonsulent på Fortuna HR:
Martine Fjeld, tlf: 977 59 600 eller martine@fortunahr.no

Oppfølging

Når du tas opp som lærekandidat hos oss vil du få en egen fagperson å forholde deg til. Det vil også skrives en ordinær arbeidsavtale mellom deg og Fortuna. Du vil følges tett opp i jevnlige samarbeidsmøter. Når det nærmer seg slutten på perioden meldes du opp til en kompetanseprøve og om denne blir vurdert til bestått vil du motta et kompetansebevis.
solnedgang
Varig Tilrettelagt Arbeid

Våre læringsarenaer

Trevare- og bygginnredningsfaget (snekker)
Industrimontørfaget (sykkelreparasjon)
Salgsfaget (sykkelbutikk)
Kokkfaget
Kontor- og administrasjonfaget
Logistikkfaget (pakking og montering, transport av varer)
Informasjonsteknologi
Er du interessert i lærekandidatordningen? Ta kontakt med opplæringskonsulent Martine Fjeld på tlf 977 59 600 eller på martine@fortunahr.no for en prat eller omvisning hos oss.

Om OKvekst

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst har 32 medlemsbedrifter i Viken hvor vi tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer.

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som blant annet logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag og anleggsgartnerfag.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken Fylkeskommune. OKvekst bidrar i formidling og opplæring av lærekandidater i våre medlemsbedrifter. Opplæring i OKvekst er en del av det spesialpedagogiske tilbudet i Viken fylkeskommune, og er nedfelt i en egen samarbeidsavtale.

Opplæringen følger 2+2 modellen for yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. OKvekst skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven og læreplanen i faget.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken fylkeskommune.

Se gjerne vår hjemmeside www.okvekst.no for mer informasjon.
lærekandidater

Andre tiltak

Vi i Fortuna HR mener at alle mennesker er like viktige og alle kan gjøre en viktig jobb som gir arbeidsglede og yrkesstolthet. Hos oss får våre deltakere arbeidstrening og erfaring som hjelper dem videre ut i arbeidslivet.
Varig Tilrettelagt Arbeid
VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid
VTA – varig tilrettelagt arbeid er en avdeling og et tilbud til mennesker som har en uføretrygd, men ønsker tilpasset arbeid.
Arbeidsforberedende trening
AFT – Arbeidsforberedende Trening
Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase.

Kontakt oss

Spørsmål om lærekandidatordningen? Da kan du ta kontakt med oss her. 
Kontaktskjema
skisselogo footer
Fortuna HR er en attføringsbedrift som sysselsetter 78 personer. Vi tilbyr avklaring, arbeidsutprøving og kompetanseheving gjennom de arbeidsrettede tiltakene avklaring, Arbeidsforberedende trening, Varig tilrettelagt arbeid og lærlingplasser.
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
Adresse Fortuna hr
Vålerveien 65 
1597 Moss
Adresse Kias sport & sykkel
Vålerveien 149
1599 Moss
crossmenu