FROG Leadership og Livsmestring

FROG Leadership og Livsmestring

Fortuna HR og Kias Gruppen tilbyr FROG Leadership og livsmestring, et kurstilbud for ungdom og unge voksne i Mosseregionen.

Hva er FROG?

FROG er gruppebasert trening der inntil 12 deltakere med 2 sertifiserte trenere gjennomfører 150 timer med identitetstrening. Deltakerne skal gjennom 5 ulike moduler, i løpet av 25 dager, over 7 uker med dagsrytme fra 09-15. 

Gjennom programmet finner deltakerne sine unike styrker og verdier, og de får håp og mot til å ta tak i egen fremtid.

Etter programmet tilbyr vi oppfølging i inntil 6 måneder. Målet med oppfølgingen er å støtte deltakerne i planen de har lagt for eget liv.

FROG har fokus på det friske. Vi jobber her og nå og ser fremover. Deltakerne finner sine unike ressurser og forstår hva som er viktig for dem. Med fokus på styrker, ressurser og muligheter får det mørke mindre oppmerksomhet, og deltakerne får motivasjon, tillitt og håp for egen fremtid.

FROG Leadership og livsmestring er et program utviklet av den sosiale entreprenøren Lyk-z & døtre. Metoden bygger på teorier fra neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteori fra filmfag, ledelsesutviklig og co-active coaching. 

For hvem?

Vårt FROG-program er for ungdom og unge voksne mellom 17 og 30 år som ikke er i skole eller jobb. For å delta i FROG må du ha et ønske om endring i livet, men du behøver ikke vite hva endringen skal være eller hvordan du skal skape den. Det finner du ut av i løpet av programmet.
lærekandidat

Kurs 2024:

Ønsker du forandring i eget liv og lurer på om FROG kan være noe for deg?

Jobber du i NAV eller hjelpeapparat, er du arbeidsgiver eller foresatt og nysgjerrig på FROG?  

Kontakt oss for mer informasjon: 

KURSTILBUD 2024: 
FROG Leadership og livsmestring har oppstart 16.09.24 og avsluttes tirsdag 29.10.24.

Se her for brosjyre om FROG
Varig Tilrettelagt Arbeid

Våre læringsarenaer

Trevare- og bygginnredningsfaget (snekker)
Industrimontørfaget (sykkelreparasjon)
Salgsfaget (sykkelbutikk)
Kokkfaget
Kontor- og administrasjonfaget
Logistikkfaget (pakking og montering, transport av varer)
Informasjonsteknologi
Er du interessert i lærekandidatordningen? Ta kontakt med opplæringskonsulent Martine Fjeld på tlf 977 59 600 eller på martine@fortunahr.no for en prat eller omvisning hos oss.

Andre tiltak

Vi i Fortuna HR mener at alle mennesker er like viktige og alle kan gjøre en viktig jobb som gir arbeidsglede og yrkesstolthet. Hos oss får våre deltakere arbeidstrening og erfaring som hjelper dem videre ut i arbeidslivet.
Varig Tilrettelagt Arbeid
VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid
VTA – varig tilrettelagt arbeid er en avdeling og et tilbud til mennesker som har en uføretrygd, men ønsker tilpasset arbeid.
Arbeidsforberedende trening
AFT – Arbeidsforberedende Trening
Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase.

Kontakt for påmelding og ytterligere informasjon:

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Støttespillere:

skisselogo footer
Fortuna HR er en attføringsbedrift som sysselsetter 78 personer. Vi tilbyr avklaring, arbeidsutprøving og kompetanseheving gjennom de arbeidsrettede tiltakene avklaring, Arbeidsforberedende trening, Varig tilrettelagt arbeid og lærlingplasser.
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
Adresse Fortuna hr
Vålerveien 65 
1597 Moss
Adresse Kias sport & sykkel
Vålerveien 149
1599 Moss
crossmenu